Eclipse User Group Česko

Česká a slovenská komunita technologií Eclipse

Eclipse User Group Česko
 
 

O Eclipse User Group Česko

 

O Eclipse User Group Česko

EUGCZ je volným sdružením uživatelů, programátorů, organizací a příznivců technologí vyvíjených softwarovou nadací Eclipse Foundation s cílem podpory a propagace těchto projektů mezi českými a slovenskými uživateli. Zabýváme se převážně (ale nejenom) Eclipse Rich client platform (RCP), Remote Application Development (RAP), Jetty a Equinox OSGi. Mezi základní činnosti patří fórum o Eclipse v českém jazyce a organizování propagačních akcí a odborných setkání Eclipse technologí.

Eclipse technologie

Projekty vyvíjené v Eclipse zahrnují dlouhou řadu technologií a produktů samozřejmě v čele s oblíbeným vývojovým prostředím Eclipse IDE a platformou pro vývoj desktop tlustého klienta Eclipse RCP (Richclient Platform).

Následující výčet proto rozhodně není úplný a zahrnuje jen nejvýznamnější projekty. Software Eclipse patří v daných oblastech mezi špičku a často je refereční implementací nebo nejpoužívanějším de facto standardem.

Nejbližší akce

Vývojové prostředí (IDE)

 • Java SE vývoj JDT
 • Java EE (servlety, JSP, JSF) WTP
 • JavaScript a CSS JSDT a VJet
 • PHP vývoj PDT
 • C++ vývoj CDT

Tenký a tlustý klient

 • tlustý klient RCP (Richclient Platform)
 • webový tenký klient RAP (Remote Application Platform)
 • E4 platforma
 • Eclipse Scout

Runtime & server-side

 • OSGi kontejner Equinox
 • aplikační server Virgo (dříve Spring DM Server)
 • webový server Jetty
 • OSGi nástroje Gemini

Nástroje, data, reporting

 • build a CI server Hudson
 • object-relation mapping (ORM) EclipseLink
 • business intelligence a reporting BIRT
 • Git implementace a klient JGit a EGit

Programovací jazyky

 • agilní jazyk Xtend
 • aspektové programování AspectJ
 • language development Xtext
 • machine-to-machine (M2M) Koneki, Paho, Mihihi

Grafické knihovny a modelování

 • GUI toolkit SWT a JFace
 • modelovací framework EMF
 • grafický framework GEF

Činnosti EUGCZ

Poděkování

Chcete podpořit činnosti EUGCZ? Pomohli jsme Vám řešení potíží v Eclipse nebo studiu Eclipse technologi? Líbí se Vám tyto stránky? Pro organizaci a provoz potřebujeme Vaši podporu. Chcete proto tímto poděkovat následujícím subjektům a partnerům EUGCZ.

Společnosti Virtage Software - profesionální služby, podpora, konzultace a školení Eclipse IDE, RCP, RAP, OSGi, Jetty, Linux. za vytvoření a hosting webu.
Ústav přístrojové a řídicí techniky (Odbor automatického řízení a informatiky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Samozřejmě Eclipse Foundation za Eclipse technologie, ale i za pomoc s organizací, marketingovou podporu, propagačními předměty ap.

Chcete i Vy nebo Vaše organizace pomoci? Napište nám na eclipse@eclipseczech.cz.